Privacyverklaring


Inloggen

Je wachtwoord vergeten?

 

PRIVACYVERKLARING SIMON VAN DER AA 2018-2019


Simon van der Aa, gevestigd aan de Oude Kijk in’t  Jatstraat 26, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Contactpersoon: Puck van Roosmalen (voorzitter)

E: bestuur@simonvanderaa.nl

T: +31625546920 (voorzitter)

W: www.simonvanderaa.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Simon van der Aa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (zie ook tabel):

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geslacht

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (06)

- Telefoonnumer (thuis)

- E-mailadres

- Studentnummer

- Bankrekeningnummer

- Paspoort/ID


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@simonvanderaa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Simon van der Aa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Simon van der Aa verwerkt uw persoonsgegevens  op basis van de volgende grondslag:

- Toestemming: alle aspirant-leden zullen bij aanmelding een actieve handeling moeten verrichten wat erop neerkomt dat zij akkoord gaan met deze privacyverklaring.

- Uitvoering van de overeenkomst: bij aanmelding gaan aspirant-leden in feite een ledenovereenkomst aan (zie ook tabel). 


Geautomatiseerde besluitvorming

Simon van der Aa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Simon van der Aa) tussen zit. Simon van der Aa gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-          Congressus: Congressus ondersteunt verenigingen met hun administratie, website en financiën. Gegevens worden op slimme manier gekoppeld, zodat alle informatie op een centrale plek up-to-date is. Op deze manier hebben wij op één plek alle benodigde informatie van onze leden.

-          Dropbox: het bestuur maakt gebruik van Dropbox. Dit zodat wij alle informatie op één plek hebben. Bestuursleden zijn gekoppeld aan hetzelfde account zodat wij allemaal aan hetzelfde document kunnen werken. 

-          Mailchimp: dit is een programma wat wij gebruiken voor e-mailmarketing. Via dit programma kunnen wij massamailings verzenden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Simon van der Aa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 


Persoonsgegevens

Reden persoonsgegeven

Bewaartermijn

Grondslag

Voor- en achternaam

Als vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Geboortedatum

Als vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn. We hebben zo inzicht in de leeftijden en welk bereik Simon van der Aa heeft.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Geslacht

Als vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Woonplaats

Als vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Adres en postcode

Als vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn. Adresgegevens zijn ook van belang om onze leden op andere manieren te bereiken dan alleen via telefoon en e-mail.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Telefoonnummer (06)

Als vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn. Onze leden moeten bereikbaar zijn, denk dan aan geval van wanbetalingen en niet komen opdagen op activiteiten.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Telefoonnummer (thuis)

Onze leden moeten bereikbaar zijn, denk aan geval van wanbetalingen en niet komen opdagen op activiteiten. Het huistelefoonnummer kan fungeren als een reserve adres.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

E-mailadres

Via het e-mailadres kunnen leden worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen Simon van der Aa, denk dan aan: nieuwsbrief, activiteiten en eventueel de Asega en andere mailings.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Studentnummer

Het studentnummer vragen wij om te weten of onze leden studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Bankrekeningnummer

Als vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn. Daarnaast gebruiken wij het bankrekeningnummer om contributiegelden af te schrijven, kosten voor de activiteiten e.d.

Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.

Uitvoering van de overeenkomst.

Paspoort/ID

Paspoort en ID is alleen van belang wanneer leden/niet-leden deelnemen aan de buitenlandse reis.

Alleen benodigd voor de buitenlandse reis.

Uitvoering van de overeenkomst.


 Delen van persoonsgegevens met derden

Simon van der Aa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Simon van der Aa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Simon van der Aa maakt wel gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze wesbite te vergemakkelijken en uw instellingen/voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Simon van der Aa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@simonvanderaa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Simon van der Aa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Simon van der Aa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bestuur@simonvanderaa.nl.


Onze sponsoren