Nieuws

Congres Alcoholslot

Congres Alcoholslot

Congres ‘Alcoholslot’

Op donderdag 28 mei 2015 organiseren de studieverenigingen Simon van der Aa en Frederik van der Marck samen met Alwin van Dijk een congres op initiatief van het juridisch maandblad Verkeersrecht, de vakgroep Strafrecht en Criminologie alsmede de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens het congres staat het alcoholslot en de problematiek hieromtrent centraal. Het congres is gericht op het bieden van inzicht in alle aspecten van deze problematiek en zal bestaan uit een plenair gedeelte in de middag van 13:00 tot 17:00 uur. De dag wordt afgesloten met een borrel. Het congres zal plaatsvinden in het Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen.


Sprekers zijn Alex Harteveld (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden), Joep Simmelink (Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden), Nico Verheij (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State) en Nico de Vries (Advocatenkantoor Anker&Anker).

Entree bedraagt EUR 3,- voor studenten op vertoon van collegekaart en EUR 5,- voor niet-studenten. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar congresalcoholslot@gmail.com. In deze aanmeldingsmail dient de volgende informatie vermeld te worden: naam, eventueel studentnummer, telefoonnummer, rekeningnummer(IBAN), ten name van, plaats bank, datum en een machtiging voor Simon van der Aa om 3 (niet-studenten: 5) euro van je rekening af te schrijven. 

We hopen jullie allen te zien op donderdag 28 mei! 

Onze partners