Historie


Inloggen

Je wachtwoord vergeten?

 


Ontstaansgeschiedenis Simon van der Aa

Simon van der Aa is al bijna veertig jaar de studievereniging voor Strafrecht en Criminologie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Iemand met interesse voor het strafrecht kan nauwelijks nog om Simon van der Aa heen!

Simon van der Aa is echter niet altijd een studievereniging geweest. Bijna vijftig jaar geleden is Simon van der Aa begonnen als strafrechtelijk dispuut, bestaande uit een groep studenten. Begin jaren '70 organiseert het dispuut studiereizen naar het buitenland in samenwerking met enkele docenten. Na enkele studiereizen houdt het dispuut echter op te bestaan. 

Enige tijd later neemt mr. H.M. Poelman het initiatief om Simon van der Aa nieuw leven in te blazen. De heer Poelman is op dat moment werkzaam bij de vakgroep strafrecht en vindt het van groot belang dat er strafrechtelijk gerelateerde activieiten georganiseerd worden. In 1980 vindt de heer Poelman een groep enthousiaste studenten bereid opnieuw activiteiten te gaan organiseren uit naam van Simon van der Aa, waarna er wordt besloten een vereniging op te richten. De vereniging krijgt vorm door een algemene ledenvergadering en een bestuur. Simon van der Aa wordt zodoende in 1980 opgericht en is sindsdien onafgebroken aanwezig geweest in het Groningse studentenlandschap!

De vereniging Simon van der Aa heeft haar naam te danken aan Jan Simon van der Aa, hoogleraar strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Jan Simon van der Aa

Jan Simon van der Aa was een bekend Nederlands jurist, hoofdambtenaar bij het Ministerie van Justitie en hoogleraar. Op 25 juli 1865 wordt Jan Simon van der Aa geboren in Hornhuizen (provincie Groningen) als zoon van een predikant. Hij gaat studeren in Heidelberg (Duitsland). Enkele jaren later doet hij kandidaatsexamen rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij rondt de studie af in Amsterdam, waar hij promoveert in 1890. Zijn proefschrift wijdt hij aan ‘De rijksopvoedingsgestichten in Nederland’. Bovendien draagt hij bij aan het tot stand komen van onder meer de kinderwetten van 1901.

In 1906 wordt Jan Simon van der Aa benoemd tot hoogleraar strafrecht in Groningen. Dat blijft hij tot 1926. Hij wijdt zijn colleges voornamelijk aan penitentiaire onderwerpen binnen het strafrecht. Jan Simon van der Aa houdt zich nog vele jaren bezig met de internationale kanten van het strafrecht. 

Jantje.jpg

Hij wordt geroemd om zijn enorme inzet en werklust, maar zijn internationale activiteiten hebben hem zijn grootste faam bezorgd, voornamelijk in het buitenland. Op 24 februari 1944 sterft Simon van der Aa in het Zwitserse Vennes sur Lausanne.