Beschermheer


Inloggen

Je wachtwoord vergeten?

 

Beschermheer


knigge1.jpg
Prof. mr. dr. Knigge


Prof. mr. dr. Geert Knigge studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en bleef na zijn afstuderen verbonden aan de universiteit als medewerker. In 1984 promoveerde de heer Knigge cum laude op zijn onderzoek naar de verandering van wetgeving en werd hij Universitair Hoofddocent. Drie jaar later werd de heer Knigge door de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht. Op 27 april 2012 is de heer Knigge onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Naast zijn werk bij de universiteit heeft de heer Knigge verschillende nevenfuncties vervuld. Zo is hij onder andere rechter-plaatsvervanger geweest bij de rechtbank Groningen, voorzitter van de Stichting Reclassering Groningen en adviseur bij de commissie van Traa. Na jarenlang noten te hebben geschreven bij uitspraken van de Hoge Raad is de heer Knigge in 2005 officieel beëdigd als Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. In 2020 ging hij met pensioen. Zijn werk als adviseur bij het tot stand brengen van een nieuw Wetboek van Strafvordering zette hij echter voort, sinds 2023 als regeringscommissaris. 

De heer Knigge is al jarenlang nauw betrokken bij Simon van der Aa. Met zijn grote deskundigheid op het gebied van strafrecht en zijn ervaring met de vereniging speelt hij een belangrijke rol. Zo ondersteunt de heer Knigge onder andere de congrescommissie bij het congres en houdt hij jaarlijks een kerstrede waarin hij het onderwerp van het congres bekendmaakt.