Nieuws

Reflecties op mijn tijd bij Hertoghs: een terugblik op de stageperiode

 

Reflecties op mijn tijd bij Hertoghs: een terugblik op de stageperiode

Mijn naam is Milan, ik ben 23 jaar oud en studeer in Maastricht. Na het succesvol afronden van mijn bachelors in Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid, bevind ik me momenteel in de laatste fase van mijn master in Fiscaal Recht. Hoewel ik vaak hoor dat mensen fiscaal recht ongelooflijk saai zouden vinden, vind ik de complexe materie juist interessant. Vanwege deze interesse heb ik recentelijk stage gelopen bij Hertoghs Advocaten, een advocatenkantoor met locaties in Breda en Amsterdam. Hertoghs houdt zich bezig met zaken binnen het fiscaal recht en strafrecht. Ik zal hierna wat meer vertellen over mijn ervaringen.

In Maastricht ben ik actief bij de studententennisvereniging M.S.T.V. Stennis, waar ik regelmatig zowel op als naast de baan te vinden ben. Later in mijn studietijd werd ik lid van de fiscale studievereniging FIRST in Maastricht. Als commissielid was ik mede verantwoordelijk voor het organiseren van de fiscale Bedrijvendag, voor zowel internationale als Nederlandse studenten. Via FIRST heb ik mijn netwerk op het gebied van fiscaal recht kunnen uitbreiden, zowel met professionals als medestudenten, en heb ik waardevolle inzichten gekregen in de banenmarkt. En natuurlijk mochten activiteiten zoals de maandelijkse borrels of een reisje naar Curaçao ook niet ontbreken.

De kennismaking met Hertoghs begon op een bedrijvendag waar ik met medewerkers in gesprek raakte. Ze moedigden me aan om contact op te nemen en de mogelijkheden, zoals het doen van een stage, te verkennen. Daarna heb ik wat meer opgezocht over Hertoghs. De goede reputatie en het specialistische vakgebied waarbinnen Hertoghs opereert (niche), sprak me erg aan, en ik wilde graag ontdekken of dit iets voor mij kon zijn. Na een positief gesprek in Breda, werd een stageplek snel geregeld. Destijds was ik echter nog niet helemaal uit over het verloop van mijn studie. Dat was geen probleem; we hebben de stageperiode gewoon door kunnen schuiven.

In het najaar van 2023 begon ik aan mijn stage, waar ik als fulltime student stagiair betrokken werd bij diverse aspecten van het dagelijkse kantoorleven. Dit omvatte deelname aan cliëntbesprekingen, rechtszaken en kantoor-evenementen. Ik kreeg een goed beeld van het advocatenwerk door het uitwerken van diverse vraagstukken uit verschillende dossiers. Buiten werktijd worden student stagiaires ook als volwaardig kantoorgenoot bij borrels en sociale activiteiten betrokken. Ik had het geluk dat ik aan het eind van het jaar stageliep, aangezien in deze periode een aantal etentjes en borrels werden georganiseerd. Daar probeerde ik zo veel mogelijk bij te zijn, omdat je zo je collega’s op een meer informele wijze leert kennen. Voor mij voegt dit veel toe en vergroot dit het werkplezier. 

Binnen Hertoghs werk je binnen het fiscale recht en strafrecht met een focus op de formele kanten. Ondanks de verschillen in aard en procedures tussen de twee rechtsgebieden, bestaan er veel raakvlakken. Het onderscheid zit met name in de tegenpartij, waarbij het strafrecht vaak als zwaarder wordt ervaren door cliënten. Zo is van een strafrechtadvocaat bekend dat hij of zij aanwezig is bij alle verhoren en zittingen. Toch is het fiscale recht voor mensen vaak ook dringend, omdat het om geld gaat, wat indirect een grote impact heeft op hun levens. Ook in fiscale zaken zijn de advocaten actief betrokken, bijvoorbeeld ter zitting of bij het intensief overleggen met medewerkers van de Belastingdienst.

Achteraf denk ik dat ik me iets meer bezig heb gehouden met het fiscale recht, maar ook het strafrecht is volop aan bod gekomen. De balans tussen de twee werkgebieden was goed. De variatie in taken, zowel formeel als materieel, bood een brede ervaring. 

 

 

 

Los van alle juridische kennis die je opdoet door ingewikkelde kwesties uit te werken en met dossiers bezig te zijn, heb ik veel opgestoken van de manier waarop de advocaten zich opstellen, hoe ze omgaan met cliënten en de tegenpartij en hoe ze in algemene zin te werk gaan. Juridische kennis kun je ook opdoen aan de universiteit of door een boek open te slaan, maar dergelijke vaardigheden leer je alleen in de praktijk. 

Door mijn stage heb ik een veel beter beeld van het werk in de praktijk van een advocaat bij Hertoghs gekregen. Het stelde me in staat om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende carrièrerichtingen na mijn studie. Ik overweeg nu zeker een carrière in de advocatuur, waarbij Hertoghs mij een heel geschikt kantoor lijkt. Zelf ben ik na mijn stage nog drie maanden blijven plakken voor een werkstudentschap. Ik vond dit zeker van toegevoegde waarde, aangezien ik op die manier kon blijven werken aan de lopende zaken waar ik mee bezig was. 

Na mijn stage en werkstudentschap wil ik op korte termijn afstuderen. Hiervoor moet ik enkel nog mijn scriptie afronden. Daarna wil nog een mooie reis maken om vervolgens de studietijd achter me te laten en te beginnen aan mijn carrière. De ervaringen bij Hertoghs hebben goede bouwstenen gelegd voor mijn toekomstige pad.

Voor studenten in de fiscale advocatuur is het aan te raden praktijkervaring op te doen, bijvoorbeeld via een stage bij kantoren zoals Hertoghs. Cijfers zijn niet allesbepalend; Hertoghs waardeert gedreven studenten die praktijkervaring willen opdoen en zich willen ontwikkelen. Naast goede cijfers zijn een goed stel hersens, organisatorische vaardigheden en communicatie cruciaal om een geschikte kandidaat te zijn.

Studenten met interesse in Hertoghs advocaten moedig ik aan om te solliciteren en zelf te ontdekken of een stage bij hen past. Tijdens een gesprek kun je eerlijk aangeven waar je interesses en sterke en zwakke punten liggen, waardoor je kunt bepalen of je een goede match met Hertoghs vormt. Vaak merk je snel genoeg of het goed zit, of niet.

Succes met je studie en loopbaan!

 

Breda, 5 februari 2024