Bezoek Slachtofferhulp

Slachtofferhulp.jpg

Afgelopen woensdag 13 maart bracht Simon van der Aa een bezoek aan Slachtofferhulp. Allereerst kregen we een introductie waarin werd verteld over de werkzaamheden die door Slachtofferhulp worden verricht. Er werd onder andere verteld over de ondersteuning die de medewerkers van Slachtofferhulp in de rechtszaal kunnen bieden aan slachtoffers. Vervolgens mochten we samen met de medewerkers twee presentaties bijwonen. Eerst was er een lezing over herstelbemiddeling tussen veroorzakers/daders en slachtoffers. Tenslotte was er een lezing over het Schadefonds Geweldsmisdrijven waarin werd verteld onder welke voorwaarden slachtoffers een uitkering kunnen krijgen van dit fonds. Het was leuk om samen met de medewerkers de lezingen bij te wonen. Op deze manier konden we goed de sfeer proeven binnen de organisatie en spreken met de medewerkers over hun werkzaamheden. Door het bezoek hebben we een beter beeld gekregen van alle verscheidene werkzaamheden die door Slachtofferhulp worden verricht.