Bezoek PI Leeuwarden

IMG_6466.JPG

Op vrijdagmiddag 13 december heeft een groep van dertien deelnemers namens Simon van der Aa een bezoek gebracht aan de PI in Leeuwarden. Bij binnenkomst werden we ontvangen door de heer Klaas Veld, operationeel manager van de PI in Leeuwarden. Nadat we door de beveiligingspoortjes waren gekomen, kregen we in de vergaderzaal allereerst een uitleg over de Penitentiaire Beginselenwet. Leen Diepenhorst, een van de leden van de Commissie van Toezicht, vertelde ons hierover. De Commissie van Toezicht is een instantie die er onder andere naar kijkt of de wettelijke voorschriften binnen de gevangenismuren op de juiste wijze worden toegepast. Gedetineerden kunnen bij deze mensen hun beklag doen over de door hun ervaren misstanden. Na een korte pauze gaf de heer Veld ons vervolgens een presentatie over de organisatie en werkwijze binnen de PI. De doelen van de PI werden hierbij kort uiteengezet. Hierbij ging hij ook in op een pilot die er momenteel in de gevangenis loopt, de vader-kind-pilot, waarbij aan een selecte groep gedetineerden extra aandacht wordt besteed aan het
vaderzijn tijdens hun detentie. Het bezoek eindigde met een leuke en leerzame rondleiding verzorgd door een bewaarder. Deze leidde ons onder meer langs de afdeling Bad (binnenkomst afdeling delinquenten), de P-straat (waar justitiabelen arbeid verrichten), recreatiezalen en bezoekruimtes. Bovendien mochten we, op de afdeling die momenteel verbouwd wordt, een kijkje nemen in een lege cel, de doucheruimtes en de keuken. Al met al was het een boeiende dag!