Kroegcollege 'Drugsgebruik op festivals'

IMG_9998.jpg

Op maandag 18 november vond alweer het eerste kroegcollege van Simon van der Aa van dit studiejaar plaats. De Congrescommissie heeft haar beste beentje voor gezet om een onderwerp te vinden dat zowel actueel als juridisch interessant was, uiteraard gesteund door een tweetal kennisrijke sprekers. Het kroegcollege stond ditmaal in het teken van ‘drugsgebruik op festivals’, een issue dat de gemoederen hedendaags flink bezighoudt. De bezoekers waren in grote getalen op komen draven om hun graantje mee te pikken van dit onderwerp en waren dan ook niet
teleurgesteld. Dit alles gebeurde onder het genot van een drankje in laagdrempelige sfeer. 

Omstreeks 20:00 sprak dhr. Rob Otten van Verslavingszorg Noord-Nederland over velerlei drugs-gerelateerde problemen. Dhr. Otten wist met veel humor zijn sterke verhaal over te brengen over de substantie van verschillende soorten drugs, de schade voor de gezondheid alsmede de verslavende werking ervan. Dit werd geschraagd door vele praktijkvoorbeelden, die vaak betrekking hadden op relatief jonge mensen en daarom dicht bij de verbeeldingswereld van de bezoekers lag. Dhr. Otten kon tevens rekenen op de nodige vragen vanuit het publiek, die hij allemaal zonder enige moeite kon beantwoorden.

De tweede spreker was mr. Juriaan de Vries, advocaat bij Ficq & Partners Advocaten. Hij vertolkte zijn mening in zowel persoonlijke als ambtshalve hoedanigheid op een erg bevlogen wijze en deed er alles aan om de lezing zo interactief mogelijk te maken. Vanuit de groep kwamen daar veel reacties
op. Mr. De Vries kon met bijzonder veel passie vertellen over zijn visie op het gebruik van de zogeheten ‘OM-straat’ op festivals. Hier worden festivalgangers naartoe geleid zodra ze gepakt worden met drugs op zak en kunnen ze tekenen voor een boete, dit levert ze echter wel een strafblad op. Dit is in de realiteit hoogstens onduidelijk, aangezien een festivalganger op zulke momenten geen gebruik kan maken van een advocaat.

In samenwerking met de Congrescommissie had mr. De Vries een zestal aan stellingen opgesteld, zowel juridische als ethische, waarop het publiek kon reageren. Ze bleken allen goed te hebben opgelet, aangezien het merendeel juist antwoordde op de juridische stellingen. Dit wakkerde discussie aan, waar beide sprekers ook actief aan deelnamen. Aan het einde van de avond leken alle aanwezigen tevreden en werden er nog enkele gezelschapsdrankjes gedaan. Al met al kan Simon van der Aa terugkijken op een geslaagd eerste kroegcollege!