Raad voor de Kinderbescherming


Inloggen

Je wachtwoord vergeten?

 

Foto_RvdkK.jpg

Op woensdag 14 oktober 2015 ging Simon van der Aa met een groep van 20 studenten op bezoek bij de Raad voor de Kinderbescherming. Om 14.00 uur werden we hartelijk ontvangen met koffie/thee en cake door de heer Vonk.

Robert Vonk had een PowerPointpresentatie voorbereid, waarbij hij ons als eerste ging vertellen wat de taken van de Raad zijn, zowel op het gebied van het strafrecht als het civiele recht. De Raad kan geraadpleegd worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. Zo vertelde heer Vonk o.a. over haar taak bij adoptie, gezag- en omgangszaken en zijn taak bij jongeren die met de politie in aanraking komen. Ook werd er ingegaan op de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen. Dit leidde tot leuke en interessante discussies, waarbij we ontdekten dat hoewel ethiek ook een belangrijke rol speelt, het belang van het kind altijd voorop moet staan.

Na de pauze stond de positie van de Raad in het jeugdstrafrechtstelsel centraal. Ook de juridische medewerkster van de Raad sloot aan om de meer juridisch gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden. Hier kwam een nieuwe PowerPoint waarin Robert Vonk het LIJ uitlegde. Dit is het landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen, een onderzoeksinstrument waarmee de Raad jongeren screent die met de politie in aanraking zijn gekomen. Hier werd nog een medewerker bijgehaald die ons enkele begrippen ging uitleggen. Het belangrijkste is dat door de ouder en het kind een formulier in wordt gevuld. Door deze ingevulde formulieren wordt duidelijk waar het mis gaat in de ouder-kind relatie. Het idee achter het LIJ is een persoonsgerichte aanpak zo kan een gerichte diagnose plaatsvinden. Op het laatst werd nog gesproken over het recidive aantal. Meneer Vonk legde ons uit dat het van belang is de juiste aanpak bij de juiste persoon te plaatsen, zodat de kans op recidive het kleinst is. Zo is het van belang om de jongeren met een klein recidive gehalte niet te behandelen anders is de kans op recidive juist weer groter. De Raad heeft daarom belang bij een goede analyse zodat het recidivegehalte het laagst blijft.

Op het einde was nog tijd voor het stellen van vragen. Robert Vonk vond het leuk dat er werd gediscussieerd en er vragen werden gesteld. We zijn dan ook weer uitgenodigd voor volgend jaar met als voorwaarde dat we weer zo een leuke groep meenemen!


Het was een gezellige en hele interessante middag! We willen de Raad voor de Kinderbescherming, en in het bijzonder Robert Vonk, hartelijk bedanken!