Lezing Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers

02c2b459-ac65-44d5-bcfb-eb51acb8e8ed.jpg

Op donderdag 8 september vond de lezing van Jack Keijzer plaats. Jack begon zijn lezing met een indrukwekkend verhaal over de moord op zijn zoon. Ook vertelde hij over de impact die dit had en nog steeds heeft op zijn gezin en familie. Vervolgens ging hij in op zijn ervaringen met het strafrecht als nabestaande. Hieruit bleek dat er vijftien jaar geleden een hoop zaken fout gingen in de benadering en behandeling van slachtoffers en nabestaanden in strafzaken. Na enkele bizarre voorbeelden, ging Jack in op zijn werkzaamheden als voorzitter bij de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers. Hij heeft – samen met anderen – een hoop voor elkaar gekregen voor slachtoffers en nabestaanden in ons strafrechtsysteem. Na de lezing werden er volop vragen gesteld, waarop Jack en een aanwezige officier van justitie interessante antwoorden gaven. Het was een indrukwekkende, maar zeer interessante lezing!