Pleittraining Anker & Anker

pleittraining_4_mei.jpeg

Op woensdagmiddag 4 mei was het tijd voor de laatste pleittraining van dit jaar, verzorgd door mr. Ralph Titahena van Anker & Anker strafrechtadvocaten. Deze training stond in het teken van het leren pleiten als een echte strafrechtadvocaat. De middag begon met een algemeen gedeelte, waarin meneer Titahena heeft verteld over zijn tijd als advocaat, waar hij gewerkt heeft en over een aantal bijzondere dingen die hij heeft meegemaakt als strafrechtadvocaat. Er werden heel veel vragen gesteld door de studenten, waardoor het een hele interactieve training was. Deze vragen gingen over het inhoudelijke werk van een strafrechtadvocaat, maar ook over de persoonlijke ervaringen. Vervolgens werd het toegespitst op het pleiten. Ralph Titahena gaf ons als studenten een aantal concrete tips, die wij vervolgens in de praktijk konden brengen. 

Voor de training hadden alle studenten een casus toegestuurd gekregen, aan de hand waarvan zij een pleitnota hadden voorbereid. Een aantal studenten heeft het gedurfd om de toga aan te doen en voor de groep te gaan pleiten. De overige studenten, meneer TItahena en zijn collega hadden een beoordelingsformulier voor zich. Er werden na het pleiten goede punten aangestipt en een paar tips gegeven. Er is hierbij met name gelet op de houding, het spreektempo, volume, etcetera. De belangrijkste les die wij hebben geleerd is dat een pleidooi niet per definitie goed of slecht is. Iedereen doet het namelijk op zijn eigen manier. Zolang je er met zelfvertrouwen staat en je best doet, kan het niet fout gaan. Alle studenten hebben een hele leuke en leerzame middag gehad, met dank aan mr. Ralph Titahena!