Essay: Het recht op abortus: Vanzelfsprekend of niet?